Nghĩa của từ: Avant betonage

*
Phương pháp Kéo căng trước khi đổ bê tông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error