Nghĩa của từ: "and" tube

*
đèn "và"

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App