Nghĩa của từ: Abelian collection

*
[hệ, tập hợp] Aben

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App