Nghĩa của từ: Abelian group

*
nhóm Aben, nhóm giao hoán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App