Nghĩa của từ: Archimedian group

*
nhóm Acsimet

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App