Nghĩa của từ: FALSE

* log.
sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App