Nghĩa của từ: Hamiltonian function

* vl.
hàm Haminton

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App