Nghĩa của từ: Hamiltonian group

* đs.
nhóm Hamintôn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App