Nghĩa của từ: I- group

*
nhóm sắp theo đàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App