Nghĩa của từ: Marcop

* xs.
xích Maccố

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App