Nghĩa của từ: abridged division

*
phép chia tắt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App