Nghĩa của từ: absolute unit

* vl.
đơn vị tuyệt đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

absolute unit
- (Tech) đơn vị tuyệt đốiĐộng từ BQT - Android App