Nghĩa của từ: absolutely closed

*
đóng tuyệt đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App