Nghĩa của từ: absolutely compact

*
compac tuyệt đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App