Nghĩa của từ: absurd

*
vô nghĩa, vô lý, phi lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

absurd /əb'sə:d/
* tính từ
 - vô lý
 - ngu xuẩn, ngớ ngẩn; buồn cười, lố bịch
Động từ BQT - Android App