Nghĩa của từ: absurdity

*
[sự; tính] vô nghĩa, vô lý, phi lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

absurdity /əb'sə:diti/
* danh từ
 - sự vô lý; sự ngu xuẩn, sự ngớ ngẩn
 - điều vô lý; điều ngớ ngẩn
Động từ BQT - Android App