Nghĩa của từ: acceleration of translation

*
gia tốc tịnh tiến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App