Nghĩa của từ: acceptance region

*
miền nhận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App