Nghĩa của từ: acceptance sampling

*
kiểm tra thu nhận theo mẫu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App