Nghĩa của từ: accessible subgroup

* đs.
nhóm con đạt được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App