Nghĩa của từ: accidental base point

* đs.
điểm cơ sở ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App