Nghĩa của từ: accumulator carriage

* mt.
xe tích lũy [bàn, con] trượt tích luỹ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App