Nghĩa của từ: accuracy of a solution

*
độ chính xác của nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App