Nghĩa của từ: accurate to five decimalplaces

*
chính xác dến năm số thập phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App