Nghĩa của từ: action limits

*
giới hạn tác dụng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App