Nghĩa của từ: activity analysis of production and allocation

* kt.
phân tích hoạt động trong sản xuất và phân phối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App