Nghĩa của từ: actuarial

*
(thuộc) tính toán bảo hiểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

actuarial
* tính từ
 - (thuộc) chuyên viên thống kê bảo hiểmĐộng từ BQT - Android App