Nghĩa của từ: add output

*
lối ra của phép cộng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App