Nghĩa của từ: addition of decimals

*
phép cộng các số thập phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App