Nghĩa của từ: additive group

*
nhóm afin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App