Nghĩa của từ: additive operation

*
phép toán cộng tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App