Nghĩa của từ: address modification

* mt.
đổi địa chỉ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App