Nghĩa của từ: adiabatic invariant

*
bất biến đoạn nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App