Nghĩa của từ: adinfinitum

*
vô cùng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

adinfinitum
- vô cùngĐộng từ BQT - Android App