Nghĩa của từ: adjoint method

* gt.
phương pháp các phương trình liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App