Nghĩa của từ: adjustable masking

*
vật che được điều chỉnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App