Nghĩa của từ: adjustment of rates

* mt.
đặc trưng của các tỷ số thống kê

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App