Nghĩa của từ: admissible number

* tk.
mức chấp nhận được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App