Nghĩa của từ: advantege

*
trội hơn ưu thế

Nghĩa trong từ điển StarDict:

advantege
- trội hơn ưu thếĐộng từ BQT - Android App