Nghĩa của từ: advection

*
sự bình lưu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

advection
* danh từ
 - (khí tượng) bình lưuĐộng từ BQT - Android App