Nghĩa của từ: affinity

*
phép biến đổi afin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

affinity /ə'finiti/
* danh từ
 - mối quan hệ, sự giống nhau về cấu trúc (giữa các loài vật, cây cỏ, ngôn ngữ)
 - sự giống nhau về tính tình
 - quan hệ thân thuộc với họ nhà vợ, quan hệ thân thuộc với họ nhà chồng
 - sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sự đồng cảm
 - sự ham thích
=to have an affinity for something+ ham thích ham thích cái gì
 - (hoá học) ái lực
=chemical affinity+ ái lực hoá học
Động từ BQT - Android App