Nghĩa của từ: aleph-zero

*
alep không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App