Nghĩa của từ: algebraic addition

*
phép cộng đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App