Nghĩa của từ: algebraic congruance

*
đoàn đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App