Nghĩa của từ: algebraic operation

*
phép toán đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App