Nghĩa của từ: algebraically closed

*
đóng đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App