Nghĩa của từ: alternate function

* đs.
hàm thay phiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App