Nghĩa của từ: alternating direction method

* gt.
phương pháp hướng thay phiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App