Nghĩa của từ: alternating product

*
tích thay phiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App