Nghĩa của từ: alternating tension

*
tenxơ biến dạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App